Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
21.09.2018

Achiziţii recente de carte, iunie 2018.
Consultaţi lista aici...

܀ ܀ ܀

Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în septembrie 2018

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

ACHIZIŢII NOI !!!

Biblioteca a achiziţionat Standarde noi
în domeniul
Industria Uşoara.
Consultaţi lista aici......

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 13 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Rapoarte de activitate. Regulamente

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică

Departamentul Electroenergetică şi Electrotehnică  
Potâng, Arhip
Teoria circuitelor electrice şi magnetice: Analiza circuitelor electrice liniare în regim periodic sinusoidal şi nesinusoidal: Ciclu de prelegeri / Arhip Potâng; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Dep. Electroenergetică şi Electrotehnică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2018. – 196 p. 

 

  
Rachier, Vasile
Electrotehnica : Indicaţii metodice privind lucrările de laborator / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Dep. Electroenergetică şi Electro-tehnică ; elab.: Ghenadie Tertea [et al.] ; red. resp.: Mihail Chiorsac. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. – 72 p. 

 

Departamentul Termoelectrică şi Management în EnergeticGuţu-Chetruşca, Corina
Piaţa energiei termice : Note de curs / Corina Guţu-Chetruşca ; red. resp.: Viorica Hlusov ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Dep. Termoelectrică şi Management în Energetică. – Ch.: Tehnica-UTM. – 2018. – 92 p. 

 

Departamentul Inginerie Electrică  
Rachier, Vasile
Echipamente electrice. Aparate electrice : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / Vasile Rachier ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Dep. Inginerie Electrică. – Chişinău : Tehnica- UTM, 2018. – 132 p. 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2018 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM