Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
20.03.2017

În perioada 22-24 martie Biblioteca UTM vă invită la Zilele Informării, care se vor desfăşura cu începere de la ora 10.00:.
Vor fi expuse:
achiziţii recente de carte, teze de doctor, standarde SM, periodice şi publicaţii ale profesorilor universitari.


  22 martie – în holul corpului de studii 6;
  23-24 martie – în sala de lectură a Serviciului Colecţia Literatură Ştiinţifică (Corpul 6, et. 5, bir. 514a).

Vă aşteptăm cu drag.

܀ ܀ ܀

Biblioteca a achiziţionat Standarde noi în domeniul fizicii.
Consultaţi lista aici......

܀ ܀ ܀


Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în martie 2017

Program expoziţional ...

Mai mult

Acum pe site sunt 42 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea de Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
   Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
   Facultatea Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini
   Facultatea de Inginerie şi Management în Mecanică
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea de Cadastru, Geodezie şi Construcţii
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Industria Uşoară
Rapoarte de activitate. Regulamente

Facultatea Energetică

Catedra Bazele Teoretice ale ElectrotehniciiKiorsak, Mihail
Theoretical bases of the electrical engineering : Computer-assisted laboratory guide / [Mihail Kiorsak, Mariana Ababii ; resp. red.: Burcenco Victoria] ; Techn. Univ. of Moldova, Fac. of Power and Electrical Engineering, Theoretical Bases of the Electrical Engineering Dep. – Ch.: Tehnica UTM, 2015. – 41 p. 

 

Potâng, Arhip
Electrotehnica generală : Problemar / Arhip Potâng, Mihail Chiorsac, Ghenadie Tertea ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Bazele Teoretice ale Electrotehnicii ; [redactor responsabil : Adrian Ghervas]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 156 p.: fig. 

 

Catedra Electromecanica şi MetrologieAmbros, Tudor
Maşini electrice : [în vol.] : [manual] / Tudor Ambros ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electromecanică şi Metrologie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2016. –
Vol. 1 : Transformatoare şi maşini asincrone. – 2016. – 528 p. 

 

Chiciuc, Andrei
Metrologie, standardizare şi măsurări : Curs de lecţii / Andrei Chiciuc, Angela Gorjan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică, Cat. Electromecanică.- Ch.: U.T.M., 2002.- 130 p. 

 

Chiciuc, Andrei
Sistemul Internaţional de Unităţi : Ghid de utilizare / Andrei Chiciuc, Ion Sobor ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică, Cat. Electromecanică.- Ch.: U.T.M., 2004.- 75 p. 

 

Energie regenerabilă : Studiu de fezabilitate / Petru Todos, Ion Sobor, Dumitru Ungureanu, Andrei Chiciuc, Mihai Pleşca ; red. şt.: Valentin Arion .- Ch. : Min. Ecologiei, Construcţiilor şi dezvoltării teritoriului; PNUD Moldova, 2002.- 158 p.

Notă: Copiaţi toate părţile şi apoi faceţi dezarhivarea

Partea 1 , Partea 2


 

 

Informatica : Ghid de utilizare a calculatorului PC / Chiciuc Andrei, Corj Vasile, Ababii Victor ; Centrul de perfecţionare şi recalificare a cadrelor.- Ch.: U.T.M., 2001.- 83 p.


 

 

Necesităţi tehnologice şi priorităţi de dezvoltare : Raport elaborat în cadrul Convenţiei Naţiunilor Unite privind schimbarea climei / coord.: Nicolae Stratan, Margareta Petruşevschi ; ex p. naţionali : Valentin Arion, Petru Todos, Aurel Guţu (UTM), Ion Bobeică (Inst-ul Energ., AŞM); Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi dezvoltării teritoriului , PNUD Moldova .- Ch.: Ed. CartDidact, 2002 .- 176 p.

Notă: Copiaţi toate părţile şi apoi faceţi dezarhivarea

Partea 1 , Partea 2 , Partea 3


 

 

Tarlajanu, A.
Electromecanică : Ingineria şi managementul calităţii : Îndrumar metodic pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică / [A. Tarlajanu ; coord.: P. Todos] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Energetică, Cat. Electromec. şi Metrol. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 53 p. 

 

Tarlajanu, Alexandru
Electromecanică : Ingineria şi managementul calităţii : Teoria sistemelor şi reglare automată : Îndrumar de laborator / [A. Tarlajanu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electromecanică şi Metrologie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2016. – 84 p. 

 

Potâng, Arhip
Electrotehnique générale : cours théorique / A. Potâng , P. Todos ; réd. en chef: Liviu Carcea ; coord. Scientifique : Victor Şontea ; Univ. Tech. de Moldova. Filiére Francophone Informatique.- Ch. : UTM, 2007.- 465 p.

Capitolul: 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14


 

 

Renewable energy : Feasibility study / Petru Todos, Ion Sobor, Dumitru Ungureanu, Andrei Chiciuc, Mihai Pleşca ; ed.: Valentin Arion .- Ch. ; Ministry of Ecology, Constructions and Development, UNDP Moldova .- Ch.: Ed. CartDidact, 2002 .- 157 p.

Notă: Copiaţi toate părţile şi apoi faceţi dezarhivarea

Partea 1 , Partea 2


 

 

Tarlajanu, Alexandru
Controlul şi certificarea producţiei : Îndrumar de laborator / Alexandru Tarlajanu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Energ., Cat. Electromec. şi Metrologie. – Ch.: U.T.M., 2010. – 48 p. 

 

Tarlajanu, Alexandru
Managementul calităţii : Ciclu de prelegeri / Tarlajanu, A. ; consultant : V. Mardari ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electromecanică şi Metrologie. - Chişinău : Tehnica - UTM, 2015. - 151 p. : fig., tab. - (Ingineria şi managementul calităţii ). 

 

Technology needs assessement and development priorities : Report elaborated under the United Nations Framework Convention on Climate Changhe / coord.: Nicolae Stratan, Margareta Petruşevschi ; naţional ex p.: Valentin Arion, Petru Todos, Aurel Guţu, Ion Bobeică ; Ministry of Ecology, Constructions and Development, UNDP Moldova .- Ch.: Ed. CartDidact, 2002 .- 176 p.

Notă: Copiaţi toate părţile şi apoi faceţi dezarhivarea

Partea 1 , Partea 2 , Partea 3


 

 

Catedra ElectroenergeticăCaracteristica, parametrii şi schemele echivalente ale elementelor reţelelor electrice : Note de curs / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi inginerie Electrică, Catedra Electroenergetică ; [elaborare : Ion Stratan]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 140 p.: fig., tab.


 

 

Codreanu, C.
Medii de programare : Teste grilă / C. Codreanu ; red.: Ion Proţuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică, Cat. Energetică .- Ch.: U.T.M., 2007.-58 p. 

 

Dobrea, Ina
Partea electrică a centralelor : Lucrări de laborator / Ina Dobrea ; coordonator de ediţie : Ion Stratan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electroenergetică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 112 p. 

 

Indicaţii metodice privind utilizarea standului universal de laborator la calcul si analiza regimului permanent de funcţionare a SEE / elaborare : Ion Stratan ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electroenergetică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 32 p.


 

 

Codreanu, C.
Aplicaţii a standardelor : pentru reprezentările grafice şi topografice a elementelor (obiectelor) electroenergetice şi electrotehnice în scheme, pe planuri şi ridicări topografice / C. Codreanu, I. Terzi : red. res p. : Ion Proţuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică, Cat. Energetică .- Ch.: U.T.M., 2007.-181 p. 

 

Procece tranzitorii electromagnetice : Îndrumar de laborator / elab.: Ion Proţuc, Victor Pogora, Iurii Kiseliov, Iurie Hramco ; red. res p. Ion Stratan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică, Cat. Energetică .- Ch.: U.T.M., 2007.- 61 p.


 

 

Procese tranzitorii în sistemele de alimentare cu energie electrică : Utilizarea calculatoarelor la calcule în proiectele de an şi de licenţă : Indicaţii metodice / [elab.: V. Pogora ; coord. de ed.: I. Stratan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Energetică, Cat. Electroenergetică. – Ch.: U.T.M., 2013. – 67 p.


 

 

Sarcini de proiectare în cadrul tezei de an la disciplina "Procese tranzitorii electromagnetice" / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electroenergetica ; [alcătuitori: Ghenadie Jenenco, Vladimir Caratun, Boris Ladvişcenco ; traducere în română, completare şi adaptare: Victor Pogora]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 45 p.: tab.


 

 

Zaiţev, Alexandr
Partea electrică a centralelor : Programa cursului : Indicaţii metodice / [Alexandr Zaiţev, Ina Dobrea ; coord. de ed.: Ion Stratan] ; Univ. Teh. a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Electroenergetică. – Chişinău: Tehnica-UTM. – 2016. – 96 p. 

 

Кодряну, Константин
Компьютерная графика : Компьютерная графика / К. Кодряну ; ответственный редактор : И. Стратан ; Технический Университет Молдовы, Факультет Энергетики и Электроинженеринга, Кафедра Электроэнергетики. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 96 p. 

 

Терзи, Илья
Техника высоких напряжений : Методические указания к лабораторным работам «Электрические разряды в газах» / Илья Терзи ; отв. ред.: Ион Стратан ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Энергетики и Электроинженеринга, Каф. Электроэнергетики. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 62 p. 

 

Техника высоких напряжений : Сборник задач с решениями / Техн. Унив. Молд., Энергетический Фак., Каф. Электроэнергетики ; [сост.: Ион Процук, Илья Терзи ; отв. ред.: Ион Стратан]. - Изд. 2-е, доп.. – Ch.: Tehnica – UTM, 2013. – 64 p.


 

 

Электрические аппараты низкого напряжения : Рабочая программа, методические указания и контрольное задание для студентов энергетического факультета заочного обучения / Сост.: Терзи Илья ; oтв. ред.: Ион Процук ; Техн. Унив. Молдовы, Каф. электроэнергетики .- К.: Т.У.М. , 2007.- 24 p.


 

 

Электроснабжение предприятий : Методические указания к лабораторным работам / cост.: Процук И.А., Романчук И.В., Станчу Ф.П., Погора И.В. ; отв. ред.: Процук И.А. ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Энергетики, Каф. электроэнергетики .- K. : Т.У.М. , 2007.-
Ч. 1 .- 2007.- 97 p. 

 

Catedra Termotehnică şi Management în EnergeticăArion, Valentin
Bazele calculelor tehnico-economice şi economico-financiare : Note de curs la disciplina "Economia energeticii" / Valentin Arion, Viorica Hlusov, Cristina Gherman ; redactor responsabil : Larisa Tcaci ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Termotehnică şi Management în Energetică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. - 168 p. 

 

Arion, Valentin
Economia surselor de energie : Note de curs la disciplina "Economia energeticii" / [Valentin Arion, Viorica Hlusov, Cristina Cherman] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Termotehnică şi Management în Energetică ; [redactor responsabil : Larisa Tcaci]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. - 152 p.: fig., tab. 

 

Cernica, I.
Calculul preliminar de proiectare a centralelor electrice de termoficare : Îndru-mar de proiectare : Pentru uzul studenţilor la disciplina „Centrale termoelectrice” / I. Cernica ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Energetică, Cat. Termotehn. şi Manag. în Energetică. – Ch.: U.T.M., 2009. – 57 p. 

 

Cernica, Ion
Combustibili. Teoria arderii : Curs de prelegeri / Ion Cernica ; red. res p.: V. Mustaţă ; ref. şt.: V. Guţanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică, Cat. Termotehnică şi Management în Energetică.- Ch.: U.T.M., 2008.- 219 p. 

 

Chelmenciuc, Corina
Sisteme de încălzire cu apă şi aer cald : Note de curs / [Corina Chelmenciuc, Nadejda Butenco, Nicolae Baboi ; red. resp. Valentin Musteaţă] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Energetică, Cat. Termoteh. şi Managem. în Energetică. – Ch.: U.T.M., 2012. – 232 p. 

 

Guţu, Aurel
Instalaţii de cazane : Proiectarea unui cazan de tip DE : Indicaţii metodice / Guţu Aurel ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Energetică, Cat. Termotehn. şi Manag. în Energetică. – Ch.: U.T.M., 2008. – 36 p. 

 

Management industrial: Note de curs / O. Luchian, C. Gherman; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetica, Cat. Termotehnică şi Management în Energetică.- Ch.: U. T. M., 2008.- 89 p.


 

 

Tcaci, L.
Performanţa energetică a clădirilor : Note de curs. Vol. 1 / [L. Tcaci, V. Arion ; redactor responsabil: I. Stratan] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, Catedra Termotehnică şi Management în Energetică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 152 p.: fig., tab. 

 

Tverdohleb, Ala
Tehnologii informaţionale : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator / [Ala Tverdohleb, Larisa Tcaci] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. de Energetică, Cat. Termoteh. şi Managem. în Energetică. – Ch.: U.T.M., 2012. – 36 p. 

 

Информатика : Сборник задач и методические указания к выполнению лабораторных работ / сост.: Л.И. Ткач ; отв. ред.: Н.Ф. Бабой ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Энергетики . Каф. теплотехники и менеджмента в энергетике .- К.: Т.У.М., 2007.-
Ч. 1 .- 2007.- 45 p. 

 

Catedra Educaţie FizicăPopuşoi, Anatolie
Probleme actuale ale educaţiei fizice şi sportului în Republica Moldova : Lucrare metodică / Anatolie Popuşoi ; Univ. Teh. a Mold., Cat. Educaţie Fizică. – Ch., 2013. – 36 p. 

 

Popuşoi, Anatolie
Studiu privind dezvoltarea calităţilor motrice la studenţii instituţiilor de învăţământ superior : Lucrare metodică / Anatolie Popuşoi ; Univ. Teh. a Mold. . – Ch., 2013. – 24 p. 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM