Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
29.10.2018

PLEDOARIE PENTRU ACCESUL DESCHIS LA INFORMAŢIE
În perioada 22-28 octombrie, a.c. la Universitatea Tehnică s-a desfăşurat Săptămâna Accesului Deschis la Informaţie cu genericul Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoştinţe Deschise.
în cadrul Săptămânii Accesului Deschis BTŞ a organizat un şir de activităţi. Concomitent s-a desfăşurat Ziua Informării, în cadrul căreia au fot expuse achiziţiile recente de publicaţii ale bibliotecii.

Detalii privind activităţile desfăşurate.

POZE de la activităţi...

܀ ܀ ܀

Achiziţii recente de carte, iunie 2018.
Consultaţi lista aici...

܀ ܀ ܀

Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în octombrie 2018

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 12 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Rapoarte de activitate. Regulamente

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii

Departamentul FizicăNeaga, A.
Indicaţii metodice şi probleme rezolvate de mecanică / A. Neaga ; Univ Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Fizică. – Chişinău : Tehnica-UTM. – 2017. – 136 p. 

 

Rusu, Alexandru
Probleme de fizică: Ciclu preuniversitar / A. Rusu, S. Rusu ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electron. şi Telecomun., Dep. Fizică. - Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 201 p. 

 

Ţiuleanu, Dumitru
Probleme de mecanică, fizică moleculară şi termodinamică: Îndrumar pentru uzul studenţilor / Dumitru Ţiuleanu, Valentina Pîntea; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Fizica. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 108 p. 

 

Departamentul Sisteme şi Dispozitive ElectroniceJdanov, V.
Proiectarea sistemelor electronice : Ghid practic pentru lucrări de laborator, proiectul de an şi de licenţă / V. Jdanov, T. Şestacov, Iu. Soroceanu ; Univ.Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 28 p. 

 

Nastasenco, Veaceslav
Materiale electronice şi componente pasive : Culegere de probleme / Veaceslav Nastasenco, Sergiu Andronic ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. şi Managem. în Electron. şi Telecomun., Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 56 p. 

 

Nastasenco, Veaceslav
Materiale electronice şi componente pasive : Îndrumar de laborator / Veaceslav Nastasenco, Sergiu Tincovan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Cat. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 64 p. 

 

Proiectarea asistată de calculator a sistemelor şi dispozitivelor electronice : Material didactic / Iurie Soroceanu, Boris Chirilenco, Sergiu Tincovan, Diana Lazar ; resp.de ed.: Tatiana Şestacov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 40 p.


 

 

Soroceanu, Iurie
Grafica asistată de calculator : Ciclu de prelegeri / [Iurie Soroceanu ; resp. de ed.: Tatiana Şestacov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-Info, 2017. – 64 p. 

 

Soroceanu, Iurie
Grafica asistată de calculator : Material didactic : Pt. 1 / [Iurie Soroceanu, Sergiu Tincovan, Elena Sidorenco ; resp. de ed.: Tatiana Şestacov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-Info, 2017. – 65 p. 

 

Soroceanu, Iurie
Grafica asistată de calculator : Material didactic : Pt. 2 / [Iurie Soroceanu, Sergiu Tincovan, Elena Sidorenco ; resp.l de ed.: Tatiana Şestacov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-Info, 2017. – 89 p. 

 

Teoria transmisiunii informaţiei Coduri corectoare de erori : Ghid pentru lucrări de laborator / [V. Jdanov, Iu. Puşneac, V. Pocotilenco, I. Capcanari] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 45 p.


 

 

  
Цифровые видеосистемы: Учебное пособие / Техн. ун-т Молдовы, Фак. электроники и телекоммуникации, Деп. электронных систем и устройств; сост.: Г.Ф.Сорокин, А. А., Балмуш ; отв. ред.: Т. В. Шестакова. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 97 p.


 

 

Departamentul Telecomunicaţii  
Bejan, Nicolae
Optoelectronica. Surse de iradiere optică : Note de curs. Partea întâi / N. Bejan, V. Morozova ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 64 p. 

 

  
Bejan, Nicolae
Optoelectronica. Fotodetectori : Note de curs. Partea a doua / N. Bejan, V. Moro-zova ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 60 p. 

 

Gangan, Silvia
Managementul întreprinderii : Note de curs / Silvia Gangan ; red. resp.: Nicolae Bejan ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 184 p. 

 

Gangan, Silvia
Materiale şi componente pasive : Ciclu de prelegeri: Partea 1 / [Silvia Gangan ; red. resp.: Nicolae Bejan] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 120 p. 

 

Gangan, Silvia
Materiale şi componente pasive : Ciclu de prelegeri: Partea 2 / [Silvia Gangan ; red. resp.: Nicolae Sîrbu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 128 p. 

 

Nastas, V.
Măsurarea impedanţei prin metoda rezonanţei simulate : Ghid de laborator / [V. Nastas, P. Nicolaev] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 48 p. 

 

Pulbere, Veronica
Analiza şi planificarea afacerii: Ghid pentru elaborarea lucrării de an : Partea 1 / Veronica Pulbere, Maria Griţco ; red. resp.: Ion Avram; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 88 p. 

 

Teoria transmisiunii informaţiei Note de curs Partea a cincea : Influenţa zgomotului în sistemele analogice de transmisiune a informaţiei / [I. Chiţul, N. Bejan, S. Andronic [et al.]] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 127 p.


 

 

Teoria transmisiunii informaţiei : Note de curs : Partea a şasea : Eşantionarea şi conversia analogic-digitală a semnalelor / [I. Chiţul, N. Bejan, S. Andronic [et al.]] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 128 p.


 

 

Teoria transmisiunii informaţiei : Note de curs : Partea a şaptea : Caracteristicile informaţionale ale surselor şi canalelor de transmisiune a informaţiei / I. Chiţul, N. Bejan, S. Andronic [et al.] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 145 p.


 

 

  
Teoria transmisiunii informaţiei : Note de curs. Partea a opta : Codarea surselor. Compensarea datelor / I. Chiţul, N. Bejan, S. Andronic [et al.] ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecominicaţii. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 156 p.


 

 

  
Теория передачи информации : Цикл лекций. Часть 1 : Общие сведения о теории передачи информации / Кицул И., Бежан Н., Андроник С. [et al.] ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Электроники и Телекоммуникаций, Деп. Телекоммуника-ций. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 121 с. ; рис.. - Bibliogr.: p. 120.


 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM