Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
29.10.2018

PLEDOARIE PENTRU ACCESUL DESCHIS LA INFORMAŢIE
În perioada 22-28 octombrie, a.c. la Universitatea Tehnică s-a desfăşurat Săptămâna Accesului Deschis la Informaţie cu genericul Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoştinţe Deschise.
în cadrul Săptămânii Accesului Deschis BTŞ a organizat un şir de activităţi. Concomitent s-a desfăşurat Ziua Informării, în cadrul căreia au fot expuse achiziţiile recente de publicaţii ale bibliotecii.

Detalii privind activităţile desfăşurate.

POZE de la activităţi...

܀ ܀ ܀

Achiziţii recente de carte, iunie 2018.
Consultaţi lista aici...

܀ ܀ ܀

Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în octombrie 2018

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 22 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Rapoarte de activitate. Regulamente

Facultatea Tehnologia Alimentelor

Departamentul Alimentaţie şi NutriţieCiobanu, Corina
Legislaţie alimentară : Suport de curs / Corina Ciobanu, Olga Deseatnicov, Rodica Sturza ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 131 p. 

 

Îndrumar metodic pentru îndeplinirea lucrărilor de laborator la disciplina "Toxicologie şi securitate alimentară" / D. Paladi, A. Chirsanova, N. Mija, T. Capcanari ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 44 p.


 

 

  
Ghendov-Moşanu, Aliona
Compuşi biologic activi de origine horticolă pentru alimente funcţionale: Monografie / Aliona Ghendov-Moşanu; red. şt.: Rodica Sturza; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 236 p.: fig., tab. 

 

Mija, Nina
Bazele teoretice ale tehnologiei produselor alimentaţiei publice: Îndrumar de laborator / Nina Mija, Olga Deseatnicov, Adriana Bîrca ; Univ. Teh. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017 – 88 p. 

 

Popovici, Cristina
Tehnologia produselor alimentaţiei publice : Culegere de fişe tehnologice / Cristina Popovici, Olga Deseatnicova, Aurica Chirsanova ; red. resp.: Cristina Popovici ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 88 p. 

 

Programa şi indicaţiile metodice privind desfăşurarea practicii şi susţinerea raportului de către studenţii ciclului 1 - Licenţă, specialitatea 541.1 “Tehnologia Alimentaţiei Publice” / Tatiana Capcanari, Olga Deseatnicov, Daniela Paladi, Natalia Suhodol ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 51 p.


 

 

Общая технология пищевых производств : Метод. указания для выполнения лабораторных работ / [Жорж Чумак, Владислав Решитка, Лилия Попеску, Ольга Гутюм ; отв. ред. : Жорж Чумак] ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Деп. Пищевых Продуктов и Питания. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 119 с.


 

 

Попович, Кристина Михайловна
Технология производства продукции общественного питания : Сб. технол. карт / К. М. Попович, О. И. Десятникова, А. И. Кирсанова ; отв. ред.: К. М. Попович ; Техн. Унив. Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Деп. Продовольствия и Питания – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 91 p. 

 

Departamentul ChimieChimie organique : Méthodes de séparation et puritification de composes organiques : Travaille pratique / Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Chimie ; [rédigé par: Dragancea Veronica, Gurev Angela, Munteanu Diana ; sous la coord.: Dragancea Veronica]. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 56 p.


 

 

Metode fizico-chimice de analiză : Ciclu de prelegeri / Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Chimie ; elaborare: Larisa Zadorojnâi ; red. resp.: Larisa Zadorojnâi, Ana Verejan. – Ch. : Tehnica-UTM. – 2018. – 255 p.


 

 

Subotin, Iurie
Chimia organică în scheme şi tabele / Iurie Subotin, Anna Trohimciuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Chimie. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2017. – 56 p. 

 

Химия : Метод. указания для выполнения лабораторных работ / сост.: Светлана Харитонов, Ана Вережан, Диана Мунтяну ; отв. за вып.: Светлана Харитонов ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Деп. Химии. – Ch. : Tehnica-UTM, 2017. – 29 с.


 

 

Departamentul Limbi StrăineBivol, Lidia
Cours de français - langage spécialisé en économie : Élaboration méthodique / Lidia Bivol ; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Limbi Străine. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 63 p. 

 

Cerepanova, Mariana
Le français – langue spécialisée en mécanique / Mariana Cerepanova, Lidia Bivol; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Limbi Moderne. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 56 p. 

 

Departamentul Oenologie  
Controlul tehno-chimic şi microbiologic al băuturilor alcoolice : Îndrumar pentru realizarea lucrărilor de laborator / Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Oenologie ; elab.: Grigore Musteaţă, Aliona Sclifos, Lidia Gherciu-Musteaţă, Ecaterina Covaci ; red. resp.: Ecaterina Covaci – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 87 p.


 

 

Departamentul Tehnologia Produselor AlimentareBantea-Zagareanu, Valentina
Tehnologia produselor de cofetărie : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / Valentina Bantea-Zagareanu, Tatiana Cuşmenco ; red. resp.: Valentina Bantea-Zagareanu ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Tehnol. Produselor Alimentare. – Ch. : Tehnica-UTM. – 2018. – 128 p. 

 

Controlul microbiologic al produselor alimentare : Indicaţii metodice privind controalele microbiologice / Luiza Sandulachi, Silvia Rubţov, Lilia Popescu [et al.] ; red. resp.: Luiza Sandulachi ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Tehnol. Produselor Alimentare . – Ch.: Tehnica – UTM, 2017. – 128 p.


 

 

Netreba, Natalia
Tehnologia produselor alimentare : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / Natalia Netreba, Vasile Arhip ; red. resp.: Natalia Netreba ; Univ. Tehn. a Mold., Fac. Tehnol. Alimentelor, Dep. Tehnol. Produselor Alimentare ; Dep. Oenologie. – Ch.: Tehnica.-UTM, 2017. – 52 p. 

 

Sandulachi, Luiza
Microbiologia generală : Indicaţii metodice : Metode de examinare a caracterelor morfologice şi culturale ale microorganismelor / Luiza Sandulachi, Silvia Rubţov, Iulia Sandu ; red. resp.: Luiza Sandulachi ; Univ. Tehn. a Mold., Fac.ea Tehnol. Alimentelor, Dep. Tehnol. Produselor Alimentare. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. – 57 p. 

 

Нетреба, Наталья
Микробиология пищевых продуктов : Метод. указания по проведению микробиологического анализа пищевых продуктов : Ч. 1 [Нетреба Наталья, Сандулаки Елисавета ; отв. ред.: Нетреба Наталья] ; Техн. Ун - Молдовы, Фак. Пищевых Технологий, Деп. Технол. Продуктов Питания. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. – 67 с. 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM