Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Autentificare  
Web Opac UTM;              Catalog Electronic;              Repozitoriu Institutional;
Tel. 022 509971;      E-mail: library@lib.utm.md        
  Lucrările profesorilor U.T.M.
library.utm.md 
Prima pagină
Despre bibliotecă Biblioteca electronică
Întreabă bibliotecarul Materiale editate la U.T.M  Expoziţie virtuală             
Anul 2017    Anul 2016    Anul 2015    Anul 2014    Anul 2013    Anul 2012    Anul 2011    Anul 2010    Anul 2009    Anul 2008    Anul 2007    Anul 2006    Anul 2005   
Literatura electronică       Achiziţii noi e-Resurse
Achiziţii de carte Publicaţii periodice
Baze de date Date de contact  
Noutăţi
29.10.2018

PLEDOARIE PENTRU ACCESUL DESCHIS LA INFORMAŢIE
În perioada 22-28 octombrie, a.c. la Universitatea Tehnică s-a desfăşurat Săptămâna Accesului Deschis la Informaţie cu genericul Proiectarea fundamentelor echitabile pentru Cunoştinţe Deschise.
în cadrul Săptămânii Accesului Deschis BTŞ a organizat un şir de activităţi. Concomitent s-a desfăşurat Ziua Informării, în cadrul căreia au fot expuse achiziţiile recente de publicaţii ale bibliotecii.

Detalii privind activităţile desfăşurate.

POZE de la activităţi...

܀ ܀ ܀

Achiziţii recente de carte, iunie 2018.
Consultaţi lista aici...

܀ ܀ ܀

Vă invităm la expoziţiile tematice de publicaţii organizate de BTŞ UTM în octombrie 2018

Program expoziţional ...

܀ ܀ ܀

Mai mult

Acum pe site sunt 8 utilizatori.
Acest site a fost accesat de ori

Boxa de idei:
Nume:

     


Web Opac UTM;


Informator


Conferinţe
Studii masterale
Studii doctorale
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
Facultatea Inginerie economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie
Rapoarte de activitate. Regulamente

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

Departamentul MatematicăBaltag, Iurie
Lucrări de control la matematica superioară : (cu exemple de exerciţii şi probleme rezolvate) / Iurie Baltag ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Matematica. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 68 p. 

 

  
Baltag, Iurie
Olimpiade la matematică a studenţilor UTM şi probleme de concurs / Iurie Baltag, Ion Goriuc, Victor Orlov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Matematica. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 76 p. 

 

Cernii, Victor
Seriile Fourier, transformata Fourier şi aplicările lor în radioelectronică : Material didactic / [Victor Cernii, Nicolae Ciobanu, Victor Orlov] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Matematica. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 67 p. 

 

Goriuc, Ionu
Probleme şi exerciţii la analiza matematică / Ion Goriuc ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Matematică. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 139 p. 

 

  
Rusu, E.
Matematica prin "WOLFRAM MATHEMATICA": Ghid pentru începători privind lucrările individuale / E. Rusu, V. Melnic ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Matematica. – Ch.: Tehnica-UTM, 2018. – 116 p.: tab. 

 

Departamentul Procese, Maşini şi Aparate Industriale  
Maşini frigorifice : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an / [elab.: Emilian Roman ; red. resp.: Inga Ursache] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Maşini şi Aparate în Industria Alimentară]. – Ch. : U.T.M, 2018. - 31 p. ; fig., tab.. - Bibliogr.: p. 31.


 

 

Departamentul TransporturiAmbrosi, Grigore
Transporturi internaţionale : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an / [Grigore Ambrosi, Nicolae Hîncu, Natalia Şestenco-Diacek] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Transporturi ; [redactor responsabil : Victor Ceban]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 68 p.: fig., tab. 

 

  
Corpocean, Anatolie
Proiectarea tehnologică a întreprinderilor feroviare : Manual / Anatolie Corpo-cean, Igor Rotaru, Olivian Pădure ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecani-că, Industrială şi Transporturi, Dep. Transporturi. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2018. – 208 p. 

 

Plămădeală, Vasile
Motoare auto : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de an şi lucrărilor practice / [Vasile Plămădeală, Ilie Beiu] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică, Industr. şi Transporturi, Dep. Transporturi. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 91 p. 

 

Plămădeală, Vasile
Motoare termice pentru tracţiunea feroviară : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrării de an şi lucrărilor practice / [Vasile Plămădeală, Ilie Beiu] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Transporturi. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. - 96 p. fig., tab. 

 

Губер, Ю. Е.
Организационный и операционный менеджмент : Учебное пособие / Ю. Е. Губер, Н. Г. Шестенко-Дячек, В. Ф. Чебан ; Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерии в Механике, Промышленности и Транспорта, Департамент Транспорта. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. –
Ч. 7 : Малый бизнес. Прогнозирование и планирование в организациях. – 2015. - 79 p. fig., tab. 

 

Старцева-Сенникова, Н. В.
Организационный и операционный менеджмент : Учебное пособие / Н. В. Старцева-Сенникова, Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан ; Тех. Унив. Молд., Фак. Инжен. в Механике, Промышлен. и Транспорта, Деп. Транспорта. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. -
Ч. 6 : Технологии менеджмента организаций. – 2015. – 120 p. 

 

Departamentul Inginerie şi Management IndustrialCatanoi, Valentina
Elaborarea şi susţinerea proiectului de licenţă la stecialitatea 521.8.1 „Inginerie şi management în construcţia de maşini : Indicaţii metodice” / [Valentina Catanoi, Damian Uşanlî] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică, Industr. şi Transporturi, Dep. Ingin. şi Managem. Industr. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 31 p. 

 

Covdii, Galina
Economia şi statistica ramurii : Culegere de probleme / Galina Covdii, Aliona Dodu, Marcel Gîrbu ; red. resp.: Damian Uşanlî ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică, Industr. şi Transporturi, Dep. Ingin. şi Managem. Industr. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 65 p. 

 

Dodu, Aliona
Managementul general : Note de curs / Aliona Dodu, Ina Gumeniuc ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial ; [redactor responsabil : Svetlana Gorobievschi]. Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 108 p.: fig., tab. 

 

Dodu, Aliona
Managementul întreprinderii : Note de curs / Aliona Dodu, Ina Gumeniuc ; [red. resp.: Damian Uşanlî] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică, Industr. şi Transporturi, Dep. Ingin. şi Managem. Industr. – Ch.: Tehnica – UTM, 2014. – 172 p.: tab. 

 

  
Elaborarea compartimentului organizatorico-economic al tezei de licenţă la programele de studii "Design industrial" şi "Ingineria designului de produs" : Ind. met. / elab.: Demian Uşanlî, Olesea Bulgac ; recenzent: Vasile Mamaliga ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Ingi-nerie şi Management Industrial. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 31 p.


 

 

Gorobievschi, Svetlana
Managementul întreprinderii [Resursă electronică] : Program analitic pentru studii universitare (ciclul I) / Svetlana Gorobievschi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – Ch. : [S. n.], 2014. – 18 p. PDF. 

 

Gorobievschi, Svetlana
Managementul riscurilor (ciclul II) [Resursă electronică] : Situaţii de caz / Svetlana Gorobievschi ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – Ch. : [S. n.], 2014. – 12 p. PDF. 

 

Gorobievschi, Svetlana
Motivarea muncii în condiţiile economiei concurenţiale [Resursă electronică] : Disciplina ”Managementul întreprinderii” / Svetlana Gorobievschi ; Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – [Ch. : s. n.], 2014. – 25 p. PDF. 

 

Gorobievschi, Svetlana
Structura managerială a întreprinderii în condiţiile economiei de piaţă [Resursă electronică] / Svetlana Gorobievschi ; Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – [Ch. : s. n.], 2015. – 49 p. PDF.


 

 

Gorobievschi, Svetlana
Tehnici manageriale de recrutare şi selectare a personalului [Resursă electronică] : (ghid didactico-practic) / Svetlana Gorobievschi ; Universitatea Tehnică din Moldova, Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – Ch.: U.T.M., 2015. – 73 p. PDF.


 

 

Gorobievschi, Svetlana
Teste [Resursă electronică] : Disciplina ”Psihologia managerială”, Ciclul II, Masterat, Specialitatea IMSP / Svetlana Gorobievschi ; Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – Ch.: [S. n.], [2015]. – 7 p. PDF.


 

 

Indicaţii metodice privind Compartimentul economic (proiectul de diplomă) / Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Managerială, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial ; [elab.: Aliona Dodu, Marcel Gîrbu]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 22 p.


 

 

Javgureanu, Vasile
Sisteme hidraulice si pneumatice : Album : Material didactic pentru curs, lucrări de laborator, lucrări practice, lucrări de an şi teză de licenţă (Specialităţile: MSP, CEMA, TCM, IS, ITTA, ITTF, UTAP, MAIU, MIFSC, MAIA, Facultatea IMIT, EM, Facultatea EIE, Colegiul Tehnic al UTM) / Vasile Javgureanu, Pavel Gordelenco ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Managerială, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie Managerială şi Industrială. – Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 152 p.


 

 

Maşini şi sisteme de producţie : Note de curs / Petru Stoicev, Alexei Botez, Pavel Topală [et al.] ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Departamentul Inginerie și Management Industrial. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 116 p.


 

 

Nastas, Andrei
Toleranţe şi control dimensional : Indicaţii metodice pentru lucrarea de an, seminare şi lucrări de verificare / Andrei Nastas, Vasile Popa, Tudor Colin ; redactor responsabil : Vasile Popa ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Inginerie şi Management Industrial. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 113 p.


 

 

Организационно-экономическая часть дипломных проектов : Методические указания по её выполнению / Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерной Механики, Промышленности и Транспорта, Департамент Инженерии и Менеджмента в Промышленности ; [составители : Федоренко Валентина, Ковдий Галина ; ответственный редактор и рецензент : Ушанлы Демьян]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. - 27 с.: табл.


 

 

Departamentul Procese, Maşini şi Aparate IndustrialeAutomatizarea utilajului frigorific : Îndrumar de laborator / Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică, Industr. şi Transporturi, Dep. Procese, Maşini şi Aparate Industriale ; [elab.: Valentin Pisarenco ; resp. de ed.: Vasile Cartofeanu]. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 41 p.


 

 

Automatizări ale utilajului frigorific : Ciclu de prelegeri / elab.: Valentin Pisarenco ; red. resp.: Vasile Cartofeanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Procese, Maşini şi Aparate Industriale. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 117 p.


 

 

Instalaţii frigorifice : Îndrumar de laborator / elab.: Valentin Pisarenco, Vasile Cartofeanu ; resp. de ed.: Mircea Bernic ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Procese, Maşini şi Aparate Industriale. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 100 p.


 

 

Ivanov, L.
Fenomene ale transferului de masă şi căldură : Ciclu de prelegeri / [L. Ivanov, V. Vişanu ; red. resp.: M. Bernic] ; Univ. Teh. a Mold., Fac. Ingin. Mecanică Industr. şi Transporturi, Dep. Procese, Maşini şi Aparate Industriale. - Ch.: Tehnica – UTM, 2015. – 93 p. 

 

Operaţii unitare în industria alimentară : Evaporarea. Condensarea. Cristalizarea : Problemar / [Galina Dicusar, Aliona Ghendov-Moşanu, Adelina Dodon [et al.] ; red. resp.: Aliona Ghendov-Moşanu] ; Univ. Teh. a Mol., Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Procese, Maşini şi Aparate Industriale. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2017. – 67 p.


 

 

Tehnologia vinului şi a produselor fermentate : Îndrumar metodic privind elaborarea compartimentelor tehnico-inginereşti ale proiectului de licenţă / Elab.: Andrei Lupaşco, Ruslan Ţărnă, Vasile Tarlev ; Univ. Tehn. a Mol., Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Procese, Maşini şi Aparate Industriale. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2017. – 115 p.


 

 

Процессы и аппараты пищевой промышленности : Методическое руководство к выполнению лабораторных работ / разработали : Дикусар Галина, Кябуру Василий, Истратий Светлана [et al.] ; главный редактор : Дикусар Галина ; редактор : Берник Мирча ; Технический Университет Молдовы, Факультет Инженерной Механики, Промышленности и Транспорта, Департамент Промышленных Процессов, Машин и Аппаратов. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 40 p.


 

 

Технология виноделия и продуктов брожения : Методические указания для разработки инженерно-технических разделов дипломного проекта / сост.: А. С. Лупашко, Р. Цэрнэ ; ответственный редактор: А. С. Лупашко ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерной Механики, Промышленности и Транспорта, Деп. Процессы, Машины и Аппараты. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 124 с.


 

 

Departamentul Tehnologia Construcţiei de MaşiniBazele tehnologiei construcţiei de maşini : Cercetarea preciziei de poziţionare a turelei cu scule a maşinii-unelte cu CNC : Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator / Ion Ruşica, Sergiu Mazuru, Vlad Botnari [et al.] ; red. resp.: Ion Ruşica ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Tehnologia Construcţiei de Maşini. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 24 p.


 

 

Programul Inginerie inovaţională şi transfer tehnologic : Stagii de practică : Indicaţii metodice / Alexei Toca, Ion Ruşica, Sergiu Mazuru [et. al.] ; red. resp.: Sergiu Mazuru ; Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Tehnologia Construcţiilor de Maşini . – Ch. : Tehnica-UTM. – 2018. – 36 p.


 

 

Programul Tehnologia construcţiilor de maşini : Stagii de practică : Indicaţii metodice / Alexei Toca, Ion Ruşica, Sergiu Mazuru [et. al.] ; red. resp.: Sergiu Mazuru ; Univ. Tehn. a Mold. ; Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Tehnologia Construcţiilor de Maşini . – Ch. : Tehnica-UTM. – 2018. – 43 p.


 

 

Departamentul Bazele Proiectării MaşinilorMalcoci, Iulian
Sisteme dinamice – analiza vibro-acustică: Îndrumar de laborator – Studii de caz / Malcoci Iulian, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Bazele Proiectării Maşinilor. – Chişinău: Tehnica UTM, 2017. – 165 p.: fig. 

 

Балан, В.
Сопротивление материалов : Методическое руководство для выполнения расчетно-графических работ. Часть 1 / В. Балан, Н. Святенко ; ответственный редактор : В. Дулгеру ; Технический Университет Молдовы, Факультет Промышленной Инженерии, Механики и Транспорта, Департамент Основы Проектирования Машин. – Ch.: Tehnica – UTM, 2016. – 125 p.


 

 

Departamentul Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi InfograficăDesen tehnic şi infografică : Aplicaţii / elab.: Sergiu Dîntu, Angela Şuletea, Natalia Bradu, Silvia Anati ; red. resp.: Sergiu Dîntu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 136 p.


 

 

  
Geometria descriptivă : Aplicaţii practice : (Variantele lucrărilor grafice) / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Geome-trie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică ; elab: Angela Ruban, Ivan Ştirbul, Arianda Gorbatiuc ; red. resp.: Ivan Ştirbul. – Ch. : Tehnica-Info, 2018. - 43 p.


 

 

Grafică inginerească: Conspect de reper / elab.: Sergiu Dîntu, Angela Şuletea, Tudor Jandîc, Ludmila Mihailov ; red. resp.: Sergiu Dîntu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică. – Ch.: Tehnica-UTM, 2017. – 64 p.


 

 

  
Gorbatiuc, Arianda
Desen tehnic şi infografică : Îndrumar de laborator / Arianda Gorbatiuc, Silvia Anati ; red. resp.: Silvia Anati ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică. – Ch. : Tehnica-UTM, 2018. - 41 p. 

 
Cărţi noi
Mai mult
Repozitoriul instituţional
Proiecte
Baze de date abonate

Mai mult

© 2001 - 2016 Biblioteca
Tehnico–Ştiinţifică a UTM